Chuyển tới nội dung

Khóa học hướng dẫn phân tích kết cấu nhà cao tầng trên Revit Structure 2015

Autodesk Revit Structure 2015 là phần mềm hỗ trợ kỹ sư phân tích kết cấu công trình. Phần mềm hỗ trợ thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, kết cấu gỗ, và các kết cấu đặc biệt khác.

Khóa học được thiết kế chi tiết, hỗ trợ người dùng nắm bắt nội dung nhanh chóng, thuyết minh tiếng Việt, chất lượng HD, có đầy đủ file thực hành, phù hợp với trình độ cơ bản.

Đề cương chi tiết

Hướng dẫn Revit Structure 2015 (Cơ bản)
 • Chương 01 : Tổng quan về view nhìn .
 • Chương 02 : Hiệu chỉnh đối tượng.
 • Chương 03 : Cách tạo cao độ, lưới trục, Sử dụng tools Grids Generator.
 • Chương 04 : Vẽ, hiệu chỉnh cột kết cấu, vật liệu và vẽ cột nghiêng.
 • Chương 05 : Vẽ và hiệu chỉnh tường .
 • Chương 06 : Tạo móng, tường, sàn, reference Plane cho Family, khai báo biến, đưa Family vào dự án.
 • Chương 07 : Thiết lập lớp bê tông bảo vệ . Tổng quan về bố trí thép . Bố trí thép . Tạo thép sàn . Tìm hiểu công cụ Fabric.
 • Chương 08 : Giới thiệu công cụ extension . Tự động bố trí thép cột, dầm, liên kết giữa cột và móng . Tự động bố trí thép nhiều đối tượng .
Hướng dẫn Revit Structure 2015 (Nâng cao)
 • Chương 09 : Tạo dầm kết cấu và hiệu chỉnh.
 • Chương 10 : Tạo sàn kết cấu và hiệu chỉnh.
 • Chương 11 : Tạo cầu thang, bố trí thép và hiệu chỉnh.
 • Chương 12 : Vẽ xà gồ mái.
 • Chương 13 : Tạo mặt cắt, Trích chi tiết, hướng dẫn tính năng tách lớp.
 • Chương 14 : Tạo family chi tiết . Tìm hiểu thẻ Tag . Vẽ chi tiết, ghi chú văn bản.
 • Chương 15 : Tổng quan về hiển thị . Tạo Temlapet view nhìn.
 • Chương 16 : Tạo bảng thống kê cột, thống kê thép.
 • Chương 17 : Tạo khung bản vẽ.
 • Chương 18 : Xuất bản vẽ.
 • Chương 19 ; Liên kết với Revit Architecture, chọn thuộc tính đối tượng.
 • Chương 20 : Khai báo tải trọng, tổ hợp tải trọng , khai báo khớp ngàm .
 • Chương 21 : Xuất mô hình qua ETABS. Xuất mô hình bằng Nassers tools.
 • Chương 22 : Xuất mô hình qua Robot.

Nội dung khóa học

Hướng dẫn Revit Structure 2015 (Cơ bản)
Hướng dẫn Revit Structure 2015 (Nâng cao)

Các khóa học khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.