Chuyển tới nội dung

Khóa học Tăng hiệu quả công việc với Excel và VBA (Miễn phí)

Khóa học VBA và Excel

Lợi ích từ khoá học: Tăng hiệu quả và năng suất công việc với VBA và Excel

  • Ngay sau khi học xong khóa học áp dụng được những kiến thức đó thực hành hàng ngày
  • Sử dụng chính những ví dụ trong khoá học để phục vụ công việc
  • Tự phát triển những công cụ VBA và Excel để làm việc hiệu quả và năng suất hơn
  • Biết thêm những cách mới để giải quyết vấn đề với dữ liệu trong Excel

Đề cương chi tiết

Bài 01 Làm quen với VBA

Bài 02 Tạo sub và sử dụng message box

Bài 03 Vòng lặp FOR trong VBA

Bài 04 Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA – Phần 1

Bài 05 Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA – Phần 2

Bài 06 Sub và Function

Bài 07 Câu lệnh điều kiện IF trong Excel, cấu trúc With trong Excel

Bài 08 Sử dụng Macro Recorder để học VBA một cách nhanh nhất

Bài 09 Ứng dụng đầu tiên của VBA trong Excel

Bài 10 Tạo slide powerpoint với dữ liệu từ Excel với VBA

Bài 11 Tổng kết dữ liệu từ nhiều files vào 1 file dữ liệu

Bài 12 Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện – Phần 1

Bài 13 Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện – Phần 2

Bài 14 Tạo mục lục bảng tính bằng VBA

Bài 15 Điều khiển và soạn thảo văn bảng trong Word từ dữ liệu của Excel

Bài 16 Lọc tách dữ liệu từ bảng tính lớn ra nhiều bảng tính nhỏ

Bài 17 Tạo một todo list với VBA

Bài 18 Chèn ảnh từ 1 thư mục vào trong Excel

Bài 19 Tạo một lúc nhiều bảng tính theo tên có sẵn

Bài 20 Đổi tên hàng loạt bảng tính bằng VBA

Bài 21 Tạo một addin trong Excel – Phần 1

Bài 22 Tạo một addin trong Excel – Phần 2

Bài 23 Tạo một addin trong Excel – Phần 3

Bài 24 Tạo một addin trong Excel – Phần 4

Bài 25 Tạo một addin trong Excel – Phần 5

Bài 26 Lọc dữ liệu siêu tốc bằng SQL trong Excel

Bài 27 Tính tổng các ô cùng màu

Bài 28 Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel – Phần 1

Bài 29 Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel – Phần 2

Bài 30 Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel – Phần 3

Bài 31 Tách số riêng ra khỏi chuỗi

Nội dung khóa học

Các khóa học khác

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.