Trang chủ » Lưu trữ Thái Phạm » Trang 11

Thái Phạm

Học Xây dựng nhưng lại có sở thích với máy tính, nên cuối cùng em Thái Phạm - 18 tuổi quyết tâm với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo tại LaptopeHouz.com.