Tài liệu Vật lý 1 và đề thi giữa kỳ – cuối kỳ Bách Khoa Tp.HCM HCMUT

Laptop eHouz xin giới thiệu tới người đọc nội dung chi tiết của môn Vật lý 1 tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Bao gồm: Đáp án sách Bài tập Vật lý, Đề thi giữa học kỳ, và Đề cương chi tiết của môn học. Ngoài ra, Laptop eHouz còn tổng hợp tất cả tài liệu môn học của Bách Khoa tại đây.

Tóm tắt công thức và bài giải tự luận

Phần sau đây sẽ tổng hợp tài liệu Vật lý 1 khác, bao gồm:

  • Tóm tắt công thức Vật lý đại cương I, II và III
  • Hướng dẫn giải Câu hỏi tự luận thi cuối kỳ Vật lý đại cương I, II, III

Đề cương chi tiết môn Vật lý 1

PHẦN 1: CƠ HỌC

CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

1.1 Chuyển động cơ học, Hệ quy chiếu

1.2. Vận tốc

1.3. Gia tốc

1.4. Một số chuyển động đơn giản của chất điểm. Bài toán ứng dụng

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

2.1. Khái niệm về lực và khối lượng

CHƯƠNG 3. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẲN

3.1. Cơ hệ. Khối tâm của cơ hệ

3.2. Định luật bảo toàn động lượng

3.3. Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định

3.4. Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn

3.6. Định luật bảo toàn mômen động lượng

CHƯƠNG 4. NĂNG LƯỢNG

4.1. Công và công suất

4.3. Bài toán va chạm

CHƯƠNG 5. TRƯỜNG HẤP DẪN

5.1. Định luật vạn vật hấp dẫn

5.2. Tính chất thế của trường hấp dẫn

5.3. Chuyển động trong trường hấp dẫn của quả đất

CHƯƠNG 6. THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP EINSTEIN

6.1. Không gian và thời gian theo cơ học cổ điển. Nguyên lý Galille

6.2. Những tiên đề của thuyết tương đối hẹp Einstein

6.3. Phép biến đổi Lorentz

6.4. Các hệ quả của phép biến đổi Lorentz

6.5. Phương trình động lực học tương đối tính của chất điểm

PHẦN 2: NHIỆT HỌC

Mở đầu

  1. Thuyết cấu tạo phân tử của các chất
  2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Vật lý phân tử và nhiệt học

7.1. Mẫu khí lý tưởng

7.2. Áp suất chất khí

7.3. Nhiệt độ

7.4. Các định luật thực nghiệm về khí lý tưởng

7.5. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

5 bình luận trong “Tài liệu Vật lý 1 và đề thi giữa kỳ – cuối kỳ Bách Khoa Tp.HCM HCMUT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.