Chuyển tới nội dung

Tổng hợp tài liệu ngành Xây dựng thuộc Đại học Bách Khoa Tp.HCM

STTMSMHTÊN MÔN HỌC
1CH1003Hóa đại cương
2MT1003Giải tích 1
3MT1005Giải tích 2
4MT1007Đại số tuyến tính
5MT1009Phương pháp tính
6MT2001Xác suất và thống kê
7PH1003Vật lý 1
8PH1005Vật lý 2
9PH1007Thí nghiệm vật lý
10SP1003Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
11SP1005Tư tưởng Hồ Chí Minh
12SP1007Pháp luật Việt Nam đại cương
13SP1009Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
14MI1003Giáo dục quốc phòng
15PE1003Giáo dục thể chất 1
16PE1005Giáo dục thể chất 2
17PE1007Giáo dục thể chất 3
18LA1003Anh văn 1
19LA1005Anh văn 2
20LA1007Anh văn 3
21LA1009Anh văn 4
22AS1003Cơ lý thuyết
23CI1001Nhập môn về kỹ thuật
24CI1007Trắc địa đại cương
25CI1033Vẽ kỹ thuật xây dựng
26CI1043Địa chất công trình
27CI2003Cơ lưu chất
28CI2007Sức bền vật liệu
29CI2029Cơ học kết cấu
30CI2037Vật liệu xây dựng
31CI2039Kết cấu bê tông cốt thép 1
32CI3001Cơ học đất
33CI3009Kết cấu thép 1
34CI3037Nền móng
35CI3061Phương pháp phần tử hữu hạn
36CI4011Thí nghiệm công trình
37EN1003Con người và môi trường
5CI2057Thực tập nhận thức ngành
6CI3007Kết cấu bê tông cốt thép 2
7CI3043Kỹ thuật thi công
8CI3069Kết cấu thép 2
9CI3095Cấp thoát nước
10CI4037Công trình trên đất yếu
11CI4049Tổ chức thi công
12CI4341Đề cương luận văn tốt nghiệp
13CI3343Thực tập tốt nghiệp
14CI4343Luận văn tốt nghiệp
1CH2011Hóa vô cơ
2CH2027Sinh học đại cương
1CI1045Nguyên lý kinh tế và quản lý xây dựng
2CI1047Luật và kinh tế xây dựng
1CI3115Kết cấu bê tông cốt thép 3
2CI3121Nhà nhiều tầng
3CI3123Kết cấu bê tông ứng suất trước
4CI4067Động lực học kết cấu
5CI1049Kiến trúc
6CI1053Quản lý dự án xây dựng
1CI3131Thông gió
2CI3147Quy hoạch đô thị bền vững
3CI4081Kết cấu thép công trình cao
4CI1051Hư hỏng sửa chữa công trình
5CI3169Tin học trong quản lý xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.