Chuyển tới nội dung

Lập trình Visual Basic dành cho Xây dựng – Ứng dụng Excel

Lập trình Visual Basic dành cho ngành Xây dựng – Tập 2 Ứng dụng cho Excel giới thiệu phần lập trình mở rộng tính năng trên Excel như:

  • Tạo hàm do người dùng tự định nghĩa tùy mục đích sử dụng,
  • Phân phối các hàm đó sang máy tính khác bằng Add-Ins
  • Viết Macro kịch bản
  • Tạo định dạng cho khối ô
  • Xây dựng giao diện cho dự án
  • Đổ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngoài vào Excel
  • In ấn nhanh hay kết xuất dữ liệu theo điều kiện.

Đề cương chi tiết

01. Giới thiệu về VBA Excel

02. Excel Macro trong VBA

03. Hàm nội suy một chiều trong VBA Excel

04. Hàm tìm kiếm theo hàng và cột trong VBA Excel 

05. Hàm nội suy hai chiều trong VBA Excel (phần 1)

06. Hàm nội suy hai chiều trong VBA Excel (phần 2)

07. Add – in và thao tác với đối tượng trong VBA Excel

08. Điều khiển nhúng trong Excel

 

09. Hộp thoại thông dụng trong Excel

10. Hàm tách tên trong Excel

11. Dự án- Nhập dữ liệu vào Excel (phần 1)

12. Dự án- Nhập dữ liệu vào Excel (phần 2)

13. Dự án- Nhập dữ liệu vào Excel (phần 3)

14. Dự án- Nhập dữ liệu vào Excel (phần 4)

15. In ấn nhanh trong Excel

16. Tự động cập nhật dữ liệu bảng tính Excel bằng VBA

17. Tạo vùng in ấn trên một bảng dữ liệu động Excel bằng VBA

Các khóa học khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.