Chuyển tới nội dung

Khóa học Triển khai bản vẽ kỹ thuật với Revit miễn phí dành cho kỹ sư xây dựng

Trong quá trình hành nghề xây dựng, Kĩ năng Triển khai bản vẽ kĩ thuật là kĩ năng cần thiết đối với bất cứ Kiến trúc sư và Kỹ sư nào. Sản phẩm cuối cùng khách hàng nhận được chủ yếu là các bản vẽ kỹ thuật, ngoài ra còn là mô hình BIM.
Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng, chi tiết về các bước thực hiện, các công cụ cần thiết cùng các kinh nghiệm để học viên có thể tự tin sản xuất các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công từ mô hình 3D Revit Architecture.

Đề cương chi tiết

Phần 1: KHỞI ĐỘNG
Bài 1: Giới thiệu khóa học Chuyên gia Triển khai Bản vẽ kỹ thuật với Revit
Bài 2: Tổng quan về sản xuất bản vẽ kỹ thuật với Revit & BIM
Bài 3: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Autodesk Student
Bài 4: Hướng dẫn cài đặt Revit

Phần 2: TẠO DỰNG VIEW CHO DỰ ÁN
Bài 1: Giới thiệu về View dự án
Bài 2: Tạo View mặt bằng cho dự án
Bài 3: Tạo View mặt đứng cho dự án
Bài 4: Tạo View mặt cắt cho dự án
Bài 5: Tạo View trích chi tiết Callout cho dự án
Bài 6: Tạo Drafting View cho dự án
Bài 7: Tạo View 3D cho dự án
Bài 8: Tạo dựng Phối cảnh 3d mặt cắt trong Revit
Bài 9: Tùy chỉnh phối cảnh bằng Navigation
Bài 10: Tạo View 3D bóc tách với Displaced View
Bài 11: Nhân bản View với lệnh Duplicate View
Bài 12: Quản lý Project Browser (phần 1)
Bài 13: Quản lý Project Browser (phần 2)

Phần 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG & VIEW
Bài 1: Giới thiệu Thiết lập hiển thị cho bản vẽ
Bài 2: Thiết lập hiển thị: Scale, Detail Level, Underlay, Crop View
Bài 3: Hiển thị bản vẽ nâng cao: View Template (phần 1)
Bài 4: Hiển thị bản vẽ nâng cao: View Template (phần 2) 
Bài 5: Hiển thị bản vẽ nâng cao: View Template (phần 3)
Bài 6: Tùy chỉnh hiển thị đối tượng: Object Styles
Bài 7: Tùy chỉnh hiển thị đối tượng: Overrides Graphics
Bài 8: View Range trong Revit ( Giới thiệu – Cut Plane)
Bài 9: View Range trong Revit (View Debth)
Bài 10: View Range trong Revit (Bottom)
Bài 11: View Range trong Revit (Top)
Bài 12: Line style
Bài 13: Thiết lập Line Weighs trong Revit
Bài 14: Line Patterns

Phần 4: CHÚ THÍCH DỰ ÁN – DIMENTION
Bài 1: Giới thiệu về lệnh Dimention
Bài 2: Tạo Dimention: Aligned & Linear
Bài 3: Tạo Dimention: Angular, Radial & Diameter
Bài 4: Tạo Dimention: Spot Elevation & Spot slope
Bài 5: Tùy chỉnh Dimention: Graphics
Bài 6: Tùy chỉnh Dimention: Text

Phần 5: CHÚ THÍCH DỰ ÁN – DETAIL
Bài 1: Giới thiệu về bộ lệnh Detail
Bài 2: Chú thích 2D: Detail Line
Bài 3: Chú thích 2D: Fill Region & Masking Region
Bài 4: Chú thích 2D: Detail Item
Bài 5: Chú thích 2D: Repeating Detail Component
Bài 6: Chú thích 2D: Detail Group

Phần 6: CHÚ THÍCH DỰ ÁN – TEXT
Bài 1: Giới thiệu về Text
Bài 2: Tạo Text – chú thích chữ cho dự án
Bài 3: Thiết lập kiểu chữ Text
Bài 4: Kiểm tra chính tả, thay chữ trong Revit

Phần 7: CHÚ THÍCH DỰ ÁN – TAG
Bài 1: Giới thiệu về Tag
Bài 2: Tag đối tượng: Tag by category
Bài 3: Tag đối tượng: Tag All
Bài 4: Tag vật liệu: Tag Material
Bài 5: Tag công năng: Tag room
Bài 6: Đánh số bậc thang: Treat Number

Phần 8: THỐNG KÊ VỚI REVIT
Bài 1: Giới thiệu về Thống kê trong Revit
Bài 2: Tạo bảng thống kê trong Revit
Bài 3: Thiết lập bảng thống kê (phần 1)
Bài 4: Thiết lập bảng thống kê (phần 2)
Bài 5: Lập bảng thống kê bản vẽ với Revit

Phần 9: THỰC HÀNH DỰ ÁN
Bài 1: Bổ kĩ thuật cho bản vẽ mặt bằng
Bài 2: Bổ kỹ thuật cho bản vẽ mặt đứng
Bài 3: Bổ kỹ thuật cho bản vẽ mặt cắt
Bài 4: Bổ kỹ thuật cho bản vẽ cầu thang
Bài 5: Bổ kỹ thuật cho bản vẽ vệ sinh

Phần 10: DÀN TRANG IN ẤN BẢN VẼ
Bài 1: Tạo khung tên cho dự án
Bài 2: Tạo khung tên cho dự án (nâng cao – phần 1)
Bài 3: Tạo khung tên cho dự án (nâng cao – phần 2)
Bài 4: Load khung tên và thiết lập thông tin dự án
Bài 5: Dàn trang bản vẽ dự án
Bài 6: In ấn dự án dưới định dạng pdf
Bài 7: Trích xuất dưới dạng hình ảnh
Bài 8: Trích xuất dự án dưới dạng AutoCad

Phần 11: TỔNG KẾT
Bài 1: Tổng kết khóa học

Các khóa học khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.