Chuyển tới nội dung

Khóa học tạo Family và Massing trên Revit Architecture cơ bản và nâng cao

DVD hướng dẫn Revit Architecture 2014

Khóa học hướng dẫn Revit Architecture 2014 bao gồm 2 phần: Family và Massing. Về khái niệm, Family là các cấu kiện, các thành phần công trình, là thành phần cấu thành Mô hình thông tin công trình (BIM). Massing là công cụ giúp tạo các khối có kích thước 3D bao gồm: các cấu kiện của công trình, các bức tường cong, hay các loại mái phức tạp. Mời bạn đọc theo dõi các khái niệm cơ bản sau đây:

 • Family trong Revit là tập hợp các thành phần – cấu kiện có liên kết với nhau  (gọi là Component), tạo thành một đối tượng hoàn chỉnh trong một dự án thiết kế 3D. Một cấu kiện Family có thể có nhiều loại, và được xác định dựa trên thông tin về kích thước, vật liệu và các thông tin lưu trữ, thông tin thiết lập ban đầu khác. Ví dụ về một số Family thường gặp: Component để định nghĩa cấu kiện Dầm, Cột, Sàn, Cửa chính, Thang bộ, Các thiết bị nhà tắm.

Khóa học được thiết kế bài bản, thuyết minh tiếng việt, có đầy đủ file thực hành, phù hợp với trình độ cơ bản.

Đề cương chi tiết

Học tạo Family cơ bản trong Revit

 1. Tạo Anotation Family
  – Family là gì
  – Tạo Family mũi tên chỉ hướng Bắc
  – Tạo Family ký hiệu trục
  – Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ
  – Hiệu chỉnh ký hiệu cửa
  – Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ mặt bằng
  – Tạo ký hiệu Room tag
  – Tạo khung tên từ Autocad
 2. Tạo Profile Family
  – Tạo family profile chỉ tường
  – 02 Tạo family profile chỉ âm
  – Phân biệt các family profile
  – Tạo biên dạng Mullion
 3. Tạo Model Family
  – Tìm hiểu mặt phẳng Reference Plane
  – Tìm hiểu công cụ Extrusion
  – Tìm hiểu công cụ Extrusion Revolve
  – Tìm hiểu công cụ Blend
  – Tìm hiểu công cụ Sweep
  – Tìm hiểu công cụ Sweept Blend
  – Tìm hiểu công cụ Void Form
  – Tìm hiểu công cụ Model In Place
 4. Tạo Family cửa đi và gán tham số
  – Tạo Family cửa đi – Phần 1
  – Tạo Family cửa đi – Phần 2
  – Tạo Family cửa đi – Phần 3
  – Tạo Family cửa đi – Phần 4
  – Tạo Family cửa đi 4 cánh trượt – Phần 1
  – Tạo Family cửa đi 4 cánh trượt – Phần 2
 5. Tạo Family cửa sổ và tham số
  – Tạo Family cửa sổ – Phần 1
  – Tạo Family cửa sổ – Phần 2
  – Tạo Family cửa sổ – Phần 3
  – Tạo cửa sổ góc – Phần 1
  – Tạo cửa sổ góc – Phần 2
 6. Tạo Family vật dụng và gán tham số
  – Tạo Family bàn phòng khách – Phần 1
  – Tạo Family bàn phòng khách – Phần 2
  – Tạo Family bàn phòng khách – Phần 3
  – Tạo Family ghế Sofa – Phần 1
  – Tạo Family ghế Sofa – Phần 2
  – Kết hợp bàn và ghế
 7. Tạo Family cầu thang và lan can
  – Tạo profile family lan can
  – Tạo Baluster lục bình
  – Tạo Profile mũi bậc
  – Tạo Railing panel

Hướng dẫn công cụ Massing

 1. Tìm hiểu cơ bản Massing
  – Massing là gì?
  – Sử dụng Solid Form-Void Form-Work plan
  – Công cụ Blend Mass
  – Thêm Profile và Edge
 2. Cách tạo khối Massing thường dùng
  – Tạo khối bằng Freeform Surface
  – Tạo khối bằng Revolve Mass
  – Tạo khối bằng Blend và Blend Weept
  – Tạo khối Cone – Dome – Sphere
  – Tạo khối bằng Loft
  – Hiệu chỉnh Profile – Dissovle
 3. Tìm hiểu Curtain Panel Pattern
  – Tìm hiểu Divide Surface và Panel Pattern Based
  – Tạo mẫu Pattern Based Checkerboard
  – Gán vật liệu cho Pattern Based
  – Gán thông số kích thước cho Pattern
  – Tạo dàn không gian mái vòm
 4. Tìm hiểu Adaptive
  – Tìm hiểu Adaptive
  – Sử dụng Adaptive
  – Adaptive theo dạng cong
 5. Áp dụng Massing vào Project
  – Tạo Massing In Place – Phần 1
  – Tạo Massing In Place – Phần 2
  – Concept công trình bằng massing – Phần 1
  – Concept công trình bằng massing – Phần 2
  – Concept công trình bằng massing – Phần 3
 6. Áp dụng là Concept sân vận động
  – Tạo Structure Panel – Phần 1
  – Tạo Structure Panel – Phần 2
  – Tạo Structure Panel – Phần 3
  – Tạo khối Free form – Phần 1
  – Tạo khối Free form – Phần 2
  – Tạo khối Free form – Phần 3
  – Tạo khối Free form – Phần 4
 7. Render và Walkthrough
  – Đặt camera
  – Walkthrough
  – Render

Nội dung khóa học

Phần 1. Hướng dẫn tạo Family trong Revit (Cơ bản)

Phần 2. Hướng dẫn công cụ Massing

Các khóa học khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Học Xây dựng, nhưng lại đam mê máy tính, nên cuối cùng em Thái Pham - 18 tuổi dành tâm huyết với nghề cài win, viết bài và bán laptop dạo.